Köy hakkında

Unçukuru, ilk yerleşim tarihi tam olarak belli olmamakla birlikte Kafkasya’dan gelen Çerkesler tarafından kurulmuş. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı ( Rumi olarak 1293 yılına denk geldiği için 93 harbi olarak bilinir) sonrası mübadele ve Balkanlardan Anadolu’ya yaşanan tek yönlü göçün parçası olarak Bulgaristan’dan gelen muhacir Türkler buraya yerleşmiş, birkaç hane haricinde Çerkes yerlilieri buradan göç etmişler. Çerkesler tarafından daha yukarıda kurulmuş olan ilk yerleşim, muhacirlerin gelişi ile daha korunaklı olan şimdiki köy yerine taşınmış. Unçukuru isminin eskiden bölgede kurulan tahıl pazarından geldiği rivayet edilmekte.

Köy yaklaşık 13 Km² bir alan içerisinde, batısında Karacabey ilçesi, kuzey batısında Ayva Köy, kuzeyinde Fadıllı ve Akçalar, doğusunda Maksempınar, güneyinde ise Korubaşı köyleri ile komşudur. 2019 tarihi ile köy nüfusu 256 kişi olup nüfusun yaklaşık %55’i kadın, %45’i erkektir.

Köyün başlıca geçim kaynakları Ormancılık ve hayvancılık olup az bir miktar da tarım yapılmaktadır. Köy ağırlıklı olarak meşe ormanları ile çevrilidir.

Kaynak: Line Haber, Line Tv Youtube kanalı

Köy, zamanında çok göç vermesine rağmen, son zamanlarda hem gidenler geri gelmekte hem de dışarıdan göç almakta. Bu nedenle yeni yapılmış bir çok ev görebilirsiniz.